Graffiti som konstobjekt och kulturarv26 minuter om Fascinate i Kunskapskanalen!

Jacob Kimvall, doktorand i konstvetenskap, och Tomas Örn, byggnadsantikvarie, berättar om graffitimålningen Fascinate i Bromsten, som konstobjekt och kulturarv. Som ny var det en av de största och mest ambitiösa graffitimålningar i norra Europa. Idag, tjugo år senare, är det en av de äldsta bevarade målningarna i sitt slag.